Panggung Gembira ( WBS CENTEX )

Hari : Kamis, Minggu ke I & IV

Jam : 13:00 – 15:00

Keterangan : WBS CENTEX